மறக்காதீர்! இறக்காதீர்!

மறக்காதீர்! இறக்காதீர்!

மார்வாடி செட்டியர் வர்த்தகம்போல்,
மக்கள் ஆட்சி நடக்குமெனில்,
ஏர்வாடி மனநலக் காப்பகங்கள்,
இங்கே பெருகும்; மறக்காதீர்!
போராடி அழுவோர் உரிமைகளைப்
புரியும் அரசு இருக்குமெனில்,
சீராடி உயரும் நம் வாழ்வு;
சிறியரைத் தாழ இறக்காதீர்!

-கெர்சோம் செல்லையா.

Image may contain: 1 person, standing
LikeShow More Reactions

Comment