இறைவா எனை நீ ஆளவேண்டும்!

இறைவா எனை நீ ஆளவேண்டும்!

உண்மை மட்டும் பேச வேண்டும்;
ஒழுக்கத்தில் நான் வாழ வேண்டும்.
நன்மை செய்யும் நெஞ்சு வேண்டும்;
நாட்டோருக்கு உதவ வேண்டும்.
விண்ணை முட்டும் அன்பு வேண்டும்;
விடுதலை ஈயும் வீரம் வேண்டும்.
எண்ணம் எதிலும் தூய்மை வேண்டும்;
இறைவா எனை நீ ஆளவேண்டும்!

-கெர்சோம் செல்லையா.

Image may contain: text
LikeShow More Reactions

Comment

இரக்கம் கொள்வோம்!

இரக்கம் கொள்வோம்!

கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 1:53-55.

53 பசியுள்ளவர்களை நன்மைகளினால் நிரப்பி, ஐசுவரியமுள்ளவர்களை வெறுமையாய் அனுப்பிவிட்டார்.
54 நம்முடைய பிதாக்களுக்கு அவர் சொன்னபடியே, ஆபிரகாமுக்கும் அவன் சந்ததிக்கும் என்றென்றைக்கும் இரக்கஞ்செய்ய நினைத்து,
55 தம்முடைய தாசனாகிய இஸ்ரவேலை ஆதரித்தார் என்றாள்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:
இரக்கம் இல்லாச் செல்வந்தர்,
இரக்கும் நிலைக்கு வருவாரே.
சரக்கு போன்ற கல் நெஞ்சர்,
சரிவர விளைச்சல் பெறுவாரே.
அரக்கத் தன்மை கொண்டவர்க்கு,
அழிவு உறுதி, அறிவீரே.
உரக்கச் சொல்லும் இவ்வுண்மை,
உணர்ந்தால் வாழ்வு பெறுவீரே!
ஆமென்.

Image may contain: one or more people and outdoor

கடவுள் இல்லை!

கடவுள் இல்லை!

சாதிகள் பகுத்ததும் கடவுள் இல்லை.
சமயங்கள் வகுத்ததும் கடவுள் இல்லை.
நீதியை விடுவதும் கடவுள் இல்லை. 
நேர்மை இலாரில்தான் கடவுள் இல்லை!
ஆதியின் முன்பும் மனிதர் இல்லை.
அனைத்தும் படைக்கையில் நாமும் இல்லை. மீதியிருப்பதை ஆய்ந்தறிவோம்; மீண்டும் சொல்லோம் கடவுள் இல்லை!

– கெர்சோம் செல்லையா.

Image may contain: 3 people, people smiling, text
LikeShow More Reactions

Comment

முதலில் மதிக்கத் தொடங்குவோம்!

முதலில் மதிக்கத் தொடங்குவோம்!

வயலில் வேலை

செய்தால்தான்,

வாய்க்குச்சுவையாய்,
சோறு வரும்.

வருவாய் இல்லை,
விட்டு விட்டால்,

வாழ நமக்கு
ஏது தரும்?

முயலும் உழவன்
முன் வந்தால்,

முதலில் மதிக்கக்
கற்று விடும்.

முற்காலத்துப்
பிழை நீக்கி,

முற்றும் நன்மை
பெற்று எடும்!

(கெர்சோம் செல்லையா)

Image may contain: 1 person, smiling, beard, outdoor and close-up
LikeShow More Reactions

Comment

யார் கடவுள்?

யார் கடவுள்?

உண்மையின் உருவே கடவுள்.
ஒளியின் அறிவே கடவுள்.
பண்பின் நிறைவே கடவுள்.
படைத்து மீட்பவர் கடவுள்.
அன்பின் வடிவே கடவுள்.
அதற்கெனப் பிறந்தவர் கடவுள்.
நன்மையின் ஊற்றே கடவுள்.
நம்முள் உண்டோ கடவுள்?

– கெர்சோம் செல்லையா.

Image may contain: people standing, tree, grass, sky, outdoor and nature
LikeShow More Reactions

Comment

பொய் துறப்போம்!

பொய் துறப்போம்!

எத்தனை வகையாய்ப் பொய்யுரைத்தோம்?
எவ்வாறெல்லாம் அதை மறைத்தோம்?
அத்தனை செய்தும்,நேர்மை என்றோம்.
அறவழி அறியாதே சென்றோம்.

இத்தனைத் தவறுகள் இனி தொடர்ந்தால்,
எவரும் மதியார், இதை மறந்தோம்.
பித்தராய் வாழ்வை இழக்காது,
பேரருள் பெற்றிட, பொய் துறப்போம்!

-கெர்சோம் செல்லையா.
!

Image may contain: 1 person, text
LikeShow More Reactions

Comment

எளிமை பூண்டு…

Image may contain: sky, text, outdoor and nature

அவரது எளிமையில்…
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 1:51-52.
51 தம்முடைய புயத்தினாலே பராக்கிரமஞ்செய்தார்; இருதயசிந்தையில் அகந்தையுள்ளவர்களைச் சிதறடித்தார்.
52 பலவான்களை ஆசனங்களிலிருந்து தள்ளி, தாழ்மையானவர்களை உயர்த்தினார்.
கிறித்துவில் வாழ்வு:
பெருமை என்னும் பெரும்பேய் பிடித்து,
பெயரை இழந்தவர் பலருண்டு.
சிறுமை எனினும் நன்மை புரிந்து,
சிறப்புடன் வாழ்ந்தவர் சிலருண்டு.
வெறுமையாகும் இப்புவிப் பெருமை,
வீண் வீண் என உணர்வோமே.
அருமையான திருமகன் கண்டு,
அவரது எளிமையில் இணைவோமே!.
ஆமென்
LikeShow More Reactions

Comment

ஒளி நாள் வாழ்த்து!

ஒளி நாள் வாழ்த்து!

ஒளியாம் இறையை உண்மையில் உணர்ந்து,
ஒழுக்கம் வளர வாழுங்கள்.
வெளி ஆள் என்று வெடி கொளுத்தாது,
விளக்காய் ஒளிர வாழ்த்துகள்!

-கெர்சோம் செல்லையா.

No automatic alt text available.
LikeShow More Reactions

Comment

ஊரார் நேர்மைக்கு ஏங்குகிறார்!

ஊரார் நேர்மைக்கு ஏங்குகிறார்!

கற்றவர் என்று கணக்கைக் காட்டி,
காசால் பதவியை வாங்குகிறார்.
மற்றவர் படுந்துயர் உணராதவராய்,
மடியராய்ப் பணியில் தூங்குகிறார்.
ஒற்றைக் காசையும் உருவி எடுத்து,
ஊழலில் தலைமை தாங்குகிறார்.
உற்றவருக்கே உதவி என்றானதால்,
ஊரார் நேர்மைக்கு ஏங்குகிறார்.

-கெர்சோம் செல்லையா.

No automatic alt text available.

இரக்கம் என்பது இறைவனின் பண்பு!

Image may contain: 1 person, smiling, text
LikeShow More Reactions

Comment

இரக்கம் என்பது இறைவனின் பண்பு!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 1:50.

50 அவருடைய இரக்கம் அவருக்குப் பயந்திருக்கிறவர்களுக்குத் தலைமுறை தலைமுறைக்குமுள்ளது.

கிறித்துவில் வாழ்வு:
இரக்கம் என்பது இறையின் பண்பு.
இதனால்தானே இருக்கிறோம், நம்பு.
அரக்கத் தன்மை தருமே வம்பு;
அதனைவிட்டு, அடைவாய் அன்பு.
திரைக் கதையல்ல உந்தன் வாழ்வு;
திருப்பி அடித்தோர் முடிவையும் கேளு!
உரக்கக் கூறும் உண்மையில் வாழு;
உனக்கு வராது இனிமேல் தாழ்வு!
ஆமென்.