பேய்கள் நடுங்கும் பெயர் எதுவோ?

பேய்கள் நடுங்கும் பெயர் எதுவோ?
நற்செய்தி மாலை: மாற்கு 9:28-29.
“அவர் வீட்டில் நுழைந்ததும் அவருடைய சீடர் அவரிடம் தனிமையாக வந்து, ‘ அதை ஏன் எங்களால் ஓட்ட இயலவில்லை? ‘ என்று கேட்டனர். அதற்கு அவர், ‘இவ்வகைப் பேய் இறை வேண்டலினாலும் (நோன்பினாலும்) அன்றி வேறு எதனாலும் வெளியேறாது’ என்றார்.”

நற்செய்தி மலர்:

எந்த பேயும் நடுநடுங்கும்;
எந்த பெயரும் அடங்கிவிடும்.

அந்த திருப்பெயர் அறிவோமா?
அவரை நம்மில் பெறுவோமா?

இந்த நாளிலும் இது உண்மை;
இயேசு பெயரின் வல்லமை.

சொந்த அறிவில் சொல்கின்றேன்;
சொத்தாம் இயேசுவில் வெல்கின்றேன்!

ஆமென்.

No automatic alt text available.
LikeShow More Reactions

Comment

Leave a Reply