இனிய ஒளிநாள் வாழ்த்துகள்!

இனிய ஒளிநாள் வாழ்த்துகள்!

இருளைப் பிரித்து, எழும்பும் ஒளிபோல்,
பொருளை விரித்து, அறிவொளி கொடுப்போம்.
அருளைத் திரிக்கும் பிரிவினை வெறுத்து,
ஒருமைப்பாட்டில் வெற்றியும் எடுப்போம்!

-கெர்சோம் செல்லையா.

No automatic alt text available.

Leave a Reply