மீனின் அறிவு!

மீன் பெற்றறிவை நான் பெற்றிருந்தால்,
வான் பெற்றளவில் வையம் மகிழும்.
ஏன் பெற்றோமென அறிந்தோர் நடந்தால்,
நான் பற்றிடுவேன், நாடும் புகழும்!
-கெர்சோம்செல்லையா.

 

-0:30

 

106,631 Views

Anees Shaz added a new video.

Baby and Fish !!

LikeShow More Reactions

Comment

Comments
Asakeade Love

Asakeade Love · Friends with Punithan Punusamy

This is not fish…malay cal memerang or rakun ….knnnn Puni knnnnnnnnn?????

See translation

Gershom Chelliah

Leave a Reply