பொங்கல் வாழ்த்து!

இனிய பொங்கல் வாழ்த்து!


எங்கும் இனிமை மூடும் அழகை,

இந்நாட் பொங்கல் சொல்லட்டும்.

பொங்கும் உணவை நாடும் ஏழை

புசிக்க, அறமே வெல்லட்டும்!

தொங்கும் தொற்று ஓடும் என்ற,

துரித வாக்கும்  எட்டட்டும்.

அங்கும் இங்கும் ஆடும் நம்மில்,

அமைதி அருளும் கொட்டட்டும்!


இனிய பொங்கல் வாழ்த்து!, 

-செல்லையா,இறையன்பு இல்லம்,24, செயலகக் குடியிருப்பு,சென்னை-600099.

Leave a Reply