ஆசு அகற்றுவோம்!

ஆசு அகற்றுவோம்!

மாசு குப்பை சேர்த்து வைக்கும்,
மக்கள் திரள்தான் மாநகரா?
ஆசு போக்க அறிவற்றவர்தான்,
அருமைப் பட்டண மானிடரா?
காசு சேர்க்கும் எண்ணம் நன்று;
கறையற்றவராய்ச் சேர்ப்பவர் யார்?
பேசு வாயால் தூசகலாது!
மாசகற்றும் வழியைப் பார்!

-கெர்சோம் செல்லையா.

Image may contain: one or more people, people sitting, meme and text

Leave a Reply