நிறுவனங்களின் கைகளில் அரசிருந்தால்…

நிறுவனங்களின் கைகளில் அரசிருந்தால்…

மாழை எடுக்க மலையைப் பெயர்க்கும்
மாவலி கொண்ட எம்மரசே,
ஏழை இந்தியர் வறுமை போக்க,
ஏன் உனக்கு இயலலையே?
கீழை நாட்டின் ஆட்சிகள் யாவும்,
கெடுக்கும் நிறுவனக் கைகளிலே!
கோழையான தலைவர்கள் இதனால்
எழைக்கிரங்க இயலலையே!

கெர்சோம் செல்லையா.

Image may contain: text
LikeShow More Reactions

Comment

Comments
Gershom Chelliah

Write a comment…
 

வீணாக்காமல் உதவுவோம்!

பட்டினி என்றால் என்னவென்று,
பாட்டினில் சொன்னால், நாம் பாடோம்.
கட்டிட வேறு உடையற்றவரைக்

See more

Image may contain: 1 person, text
LikeShow More Reactions

Comment

Comments
Simon Dannie

Simon Dannie My India can never change.

1

Manage

LikeShow More Reactions

· Reply · 1d

Julius Karunakaran
Julius Karunakaran அற்புத கவிச் சொற்களின்
செல்வந்தர்..
அருமை…அருமை..!???

1

Manage

LikeShow More Reactions

· Reply · 1d

Gershom Chelliah
Write a comment…

வெள்ளை நிறத்தில்
கல்லறைகள்!

எள்ளை நட்டு
எண்ணையெடுப்பார்

See more

Image may contain: tree, sky, outdoor, nature and water
LikeShow More Reactions

Comment

Leave a Reply