அக்கா-தங்கை.

அக்கா- தங்கையுடன்!

எக்கோலம் கொண்டாலும், கையூட்டு வேண்டாம்;
என்று பணி செய்தவருள், எம் தந்தை உண்டாம்.
இக்கால நல்வாழ்வு, தாயின் மன்றாட்டாம்;
இதன்படி வாழ்கின்ற இவரே என் கூட்டாம்!

-கெர்சோம் செல்லையா

Image may contain: Maby Sundar, Thirugnanam Mylapore Perumal and Bhavani Jeeja Devaraj, people standing and indoor

Leave a Reply