யூதர்!

யூத இனத்தின் பெருமை!  

நற்செய்தி: யோவான் 4:22

நல்வழி: 

அறிவைத் தேடின கிரேக்கரென்றாலும்,

ஆற்றலில் உயர்ந்த உரோமரென்றாலும்,

வெறியுடன் எழுந்த வேற்றினத்தாளும், 

வியந்து எதனை யூதரில் கண்டார்?

நெறிமுறையான மறைவாக்குகளும்,

நேர்வழி சொன்ன இறைவாக்கினரும், 

புரிந்திட இயலா புனிதரின் மீட்பும்,

புவியோரடைந்தது யூதரில் என்பார்!

ஆமென்.  


-செல்லையா.

Leave a Reply