யார் கடவுள்?

யார் கடவுள்?

உண்மையின் உருவே கடவுள்.
ஒளியின் அறிவே கடவுள்.
பண்பின் நிறைவே கடவுள்.
படைத்து மீட்பவர் கடவுள்.
அன்பின் வடிவே கடவுள்.
அதற்கெனப் பிறந்தவர் கடவுள்.
நன்மையின் ஊற்றே கடவுள்.
நம்முள் உண்டோ கடவுள்?

– கெர்சோம் செல்லையா.

Image may contain: people standing, tree, grass, sky, outdoor and nature
LikeShow More Reactions

Comment

Leave a Reply