மயிலின் கதை!

மயிலின் கதை!

ஆழத்தில் அமிழ்ந்தால், நாம் இறப்போம்;
அரை ஒன்றடியில் அவருயிர் போம்!
நீளத்தில் போகுதே மயிலின் கதை;
நேர்மைக்கு வாரீர், பார்த்து இதை!

-கெர்சோம் செல்லையா.

Image may contain: 1 person, smiling, close-up
LikeShow More Reactions

Leave a Reply