தொப்பையும் குப்பையும்!

உடம்பின் அழகை தொப்பை குறைக்கும்.

ஊரின் அழகை குப்பை மறைக்கும்!

தொப்பையும் குறைப்போம்!

குப்பையும் மறைப்போம்!

-கெர்சோம் செல்லையா.

Image may contain: 9 people, people standing and crowd

Leave a Reply