குடியரசு நாள் வாழ்த்து!

குடியரசு நாள் வாழ்த்து!

அடியரசு நடத்தி ஐந்து நாள் ஆகவில்லை;
குடியரசு கொண்டாடுகிறோம்.
தடியெடுப்போர் ஆளத் தகுதி இனியில்லை;
முடிவெடுத்துக் கொண்டாடிடுவோம்!

-கெர்சோம் செல்லையா!

 
No automatic alt text available.

Leave a Reply