பெண்மையே வாழ்க!

"இன்று உலக பெண்கள்<br />
தினமாமே ................</p>
<p>                    - #CartoonHasifkhan"
தாயை நினைத்துப் பார்ப்போம்;
தமக்கை, தங்கையும் சேர்ப்போம்.
வாய்த்த துணையுள் மகிழ்வோம்;
வாழ்க பெண்மை, புகழ்வோம்!
-கெர்சோம் செல்லையா.

Leave a Reply