அழகோ அழகு!

இறைவனின் படைப்பு பேரழகு;
இதனை வளர்க்க நீ பழகு!
அறைக்கு வெளியே வந்தமர்ந்து,
அதனில் மகிழ நீ முந்து!
-கெர்சோம் செல்லையா.

Tamil News BBC's photo.
  • நாள்தோறும் நற்செய்தி

Leave a Reply