முதல் அறிவிப்பாளர்!

முதல் அறிவிப்பாளர்!

இறை மொழி:யோவான் 20: 18

18. மகதலேனா மரியாள் போய், தான் கர்த்தரைக் கண்டதையும், அவர் தன்னுடனே சொன்னவைகளையும் சீஷருக்கு அறிவித்தாள்.

இறை வழி:

எழுந்த கிறித்துவின் உயிர்ப்பு கண்டு,

எடுத்துக் கூறும் முதல் அடியார்,

விழுந்து கிடந்த பெண்ணினம் என்று,

விண் வாக்கறிந்து, வியக்கிறோம்.

இழிந்த நிலையில் இன்றும் வைத்து,

ஏசித் திரியும் வெறி உடையார்,

பொழிந்த இறையருள் மழை நனைந்து

பொய்மை கழுவ, இயக்கிறோம்!

ஆமென்.

May be an image of 1 person and text that says 'FEATURE ST. MARY MAGDALENE She became a disciple of Jesus after He had cast seven demons out of her (Mk 16:9). She was present at the Lord's crucifixion and stood at the foot of the cross together with Jesus' Mother,St John the Evangelist and St Mary of Cleopas. She was present at the Lord's entombment and was the first to meet the Risen Christ publicly on the day of the Resurrection. catholicsknowtheanswerofficialpage'