அருட்செய்தி

கேட்டு மகிழ்வீர் நற்செய்தி;
கிறித்து வழங்கும் அருட் செய்தி!

நல்வாழ்த்து:
காது உள்ளவர் கேட்பார் என்றீர்;
காதைப் பெற்றுக் கேட்கின்றோம்.

வாது எல்லாம் நீங்கச் செய்வீர்;
வாழ்த்தி உம்மைத் தொழுகின்றோம்.

தீது நாளில் உந்தன் வீட்டில்
பாதுகாப்பீர், புகழ்கின்றோம்.

ஏது மில்லா இந்த வாழ்வை
இனிமையாக்கும், வாழ்கின்றோம்!

நல்வாக்கு:மத்தேயு 26:14-16.
காட்டிக்கொடுக்க யூதாசு உடன்படுதல்:

“பின்னர் பன்னிருவருள் ஒருவனாகிய யூதாசு இஸ்காரியோத்து தலைமைக் குருவிடம் வந்து, ‘ இயேசுவை உங்களுக்கு நான் காட்டிக்கொடுத்தால் எனக்கு என்ன தருவீர்கள்? ‘ என்று கேட்டான். அவர்களும் முப்பது வெள்ளிக் காசுகளை எண்ணி அவனுக்குக் கொடுத்தார்கள். அதுமுதல் அவன் அவரைக் காட்டிக் கொடுப்பதற்கு வாய்ப்புத் தேடிக்கொண்டிருந்தான்.”

நல்வாழ்வு:

முப்பது வெள்ளிக் காசிற்காகக்
முடிச்சில் விழுந்தான் யூதாசு.

அப்போதிருந்தது போன்று இன்றும்
அழிக்கப் பார்க்கிறான் பிசாசு.

தப்பாய்ச் செல்வம் சேர்க்க விரும்பின்
தாவி ஓடுமே நம் காசு.

எப்போதும் நாம் மறக்க வேண்டாம்;
இயேசு போதுமே, இவை தூசு!

ஆமென்.

திருவள்ளுவர்

அன்று எழுதிச் சென்றதால் நீர் திருவள்ளுவர்.
இன்று எழுதித் தந்திருந்தால் உமைத் தள்ளுவர்!
என்று சொல்லும் அளவில் இங்கு இன வெறி.
நன்று, நமது நாடும் தேடிடாதா நன்னெறி?
– கெர்சோம் செல்லையா.
Photo: திருவள்ளுவர்
 

நல்ல செய்தி

அறிவைத் தருவது நற்செய்தி;

அதன்படி நடப்பின் உயிர்மீட்சி!

நல்வாழ்த்து:

இல்லாமை நீக்கிட இறைவா வாரும்.
எளியனின் நெஞ்சில் நேர்மை தாரும்.
பொல்லாத உலகின் பொய்மை போக்கும்;
போற்றிப் புகழ்வேன், தூய்மை ஆக்கும்!

நல்வாக்கு: மத்தேயு 26:6-9.
பெண் ஒருவர் நறுமணத் தைலம் ஊற்றுதல்:

“இயேசு பெத்தானியாவில் தொழுநோயாளர் சீமோன் இல்லத்தில் இருந்தார். அங்கு அவர் பந்தியில் அமர்ந்திருந்தபோது விலையுயர்ந்த நறுமணத் தைலம் கொண்ட படிகச் சிமிழுடன் பெண் ஒருவர் அவரிடம் வந்து அதை அவர் தலையில் ஊற்றினார். இதைக் கண்ட சீடர்கள் கோபமடைந்து, ‘ இந்தத் தைலத்தை இவ்வாறு வீணாக்குவதேன்? இதை நல்ல விலைக்கு விற்று ஏழைகளுக்குக் கொடுத்திருக்கலாமே ‘ என்றார்கள்.

நல்வாழ்வு:
இறைவனுக்குரியதை இறைவனுக்கும்,
வறியருக்குரியதை வறியருக்கும்,
குறையின்றிக் கொடுத்தல் அறமாகும்;
நெறிமுறை தெரிதல் அறிவாகும்!
ஆமென்.

மேலோனைப் போற்றி!

மாத்தூர் தொட்டில் பாலம்:

வட்டாற்றில் பிறந்திருந்தும்
வாழ்வதுவோ இரட்டேரி.
கட்டான உன்னழகைக்
காணுவேன் வந்தேறி!
திட்டான குன்றிரண்டைத்
திறக்கும் ஆற்றின்மேல்,
மொட்டாக உனை வைத்த
மேலோனைப் போற்றி!

– கெர்சோம் செல்லையா!

real Beauty of Mathoor :D

கண்ணீர்க் கதை!

கல்லில் வடித்த கண்ணீரைச்
சொல்லில் எழுத அறியேனே.
பல்லைக் காட்டி உலகோர் முன்
நில்லார் இவரைப் புகழ்வேனே.

எல்லாம் அறிந்த இறைமகனே,
இல்லார் இவரை நோக்கிடுமே.
பொல்லார் நினைவு பொய்த்திடவே,
நல்லாயனாய் மீட்டிடுமே!

-கெர்சோம் செல்லையா.

Somewhere in Europe…photo by Jérémy Vaast. — with Danielle Lehning and19 others.
Photo: Somewhere in Europe...photo by Jérémy Vaast.
Like ·  · Promote · Share

நற்செய்தி

வாழ வைக்கும் வாக்கு;
வாசித்தறிய நோக்கு!
நல்வாழ்த்து:
ஏழை என்னை மீட்டிடவே
ஏழையான இறைமகனே,
தாழ விழுந்து பணிகின்றேன்;
தாங்கிக் காப்பீர் என்னையுமே!
நல்வாக்கு: மத்தேயு 26:3-5.
”அதே நேரத்தில் தலைமைக் குருக்களும் மக்களின் மூப்பர்களும் கயபா என்னும் தலைமைக் குருவின் மாளிகை முற்றத்தில் ஒன்று கூடினார்கள். இயேசுவைச் சூழ்ச்சியாய்ப் பிடித்துக் கொலை செய்ய அவர்கள் கலந்து ஆலோசித்தார்கள். ” ஆயினும் விழாவின்போது வேண்டாம்; மக்களிடையே கலகம் ஏற்படக்கூடும் ‘ என்று அவர்கள் பேசிக் கொண்டார்கள்.”
நல்வாழ்வு:
கற்றவர் என்று பெயரிருந்தும்,
கயமை நெஞ்சு கொண்டிருந்தால்,
மற்றவர் மதித்து புகழுரையார்;
மடையரும் இவரும் ஒன்றென்பார்!
பற்றின் தலைவன் இயேசுவினைப்
பதுங்கிக் கொல்ல முயன்றவர் யார்?
சற்றும் அறியா எளியவரா?
சரியாய் எண்ணித் திருந்தப் பார்!
ஆமென்.

பார் மனிதா பார்!

இப்படி மனிதர் இருக்கையிலே,
யார்தான் வந்து உதவிடுவார்?
அப்படி உதவும் மனிதர்தான்
ஆண்டவர் சாயலைக் காட்டுகிறார்!
– கெர்சோம் செல்லையா.
Amazing! Isn’t it? —
Photo: Amazing! Isn't it?
 

நல்வாழ்த்து!

புதிய அரசிற்கு வாழ்த்துகள்!
புரிந்துகொள்வோம், வாருங்கள்!

வென்றவர் உரைப்பது இங்கு வேதம்!
வேண்டாம் இனி வீண் விவாதம்!
சென்றவர் நிலையை எண்ணிப் பாரும்;
சேர்ப்பது செயலின் விளைவாகும்!

வாழ்க மக்களாட்சி!
வரவேண்டும் இறையாட்சி!

– கெர்சோம் செல்லையா.

நம்புவோம் நற்செய்தியை

இறைமகன் வாக்கைக் கேட்போமா?
இனிய வாழ்வைப் பெறுவோமா?
நல்வாழ்த்து:
பார்வை அற்றோர் பார்த்திட வேண்டும்;
படைத்தவர் வாக்கை ஓதுகிறேன்.
நேர்மை பெற்று நிமிர்ந்திட வேண்டும்;
நெருப்புக் கனலை ஊதுகிறேன்.
கோர்வையாக்கிக் கொடுத்திட அறியேன்.
குறைகள் உண்டு, வாடுகிறேன்.
ஆர்வம் கொண்டு செய்யும் தொண்டு;
ஆண்டவர்க்கென்று  பாடுகிறேன்!
நல்வாக்கு: மத்தேயு 26:1-2.
இயேசு துன்புற்று இறத்தலும் உயிர்த்தெழுதலும்.
இயேசுவைக் கொல்ல சதித்திட்டம்.
“இயேசு இவ்வாறு உரையாற்றி முடித்த பின்பு தம் சீடரிடம், ‘ பாஸ்கா விழா இரண்டு நாள்களில் வரவிருக்கிறது என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். அப்பொழுது மானிட மகன் சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கெனக் காட்டிக்கொடுக்கப் படுவார் ‘ என்றார்.”
நல்வாழ்வு:
பழுதிலா ஆட்டைப் பலியாய் வெட்டிப்
பாவம் போக்கினார் அன்று.
தொழுதிடும் அடியார் தூய்மையாவார்,
தெய்வப் பலியில் இன்று!
அழுது புலம்பும் நிலையை விட்டு,
ஆண்டவர் வழியை நம்பு.
எழுதிய வாக்கை ஏற்பவருக்கு,
இயேசு தருவார் மீட்பு!
ஆமென்.

நல்வாக்கு

வாழவைக்கும் வாக்கு!

 நல்வாழ்த்து:
அறிய இயலா இறைவனே,
அறிந்திட உம்மை வாழ்த்துகிறேன்.
சிறிய குழந்தைபோல் நானே
சீர்பட என்னைத் தாழ்த்துகிறேன்!
நல்வாக்கு: மத்தேயு 25:44-46.
“அதற்கு அவர்கள், ‘ ஆண்டவரே, எப்பொழுது நீர் பசியாகவோ, தாகமாகவோ, அன்னியராகவோ, ஆடையின்றியோ, நோயுற்றோ, சிறையிலோ இருக்கக் கண்டு உமக்குத் தொண்டு செய்யாதிருந்தோம்? ‘ எனக் கேட்பார்கள். அப்பொழுது அவர், ‘ மிகச் சிறியோராகிய இவர்களுள் ஒருவருக்கு நீங்கள் எதையெல்லாம் செய்யவில்லையோ அதை எனக்கும் செய்யவில்லை என உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கிறேன் ‘ எனப் பதிலளிப்பார். இவர்கள் முடிவில்லாத் தண்டனை அடையவும் நேர்மையாளர்கள் நிலை வாழ்வு பெறவும் செல்வார்கள். ” 
நல்வாழ்வு:
இல்லார் வடிவில் இறைவன் வருவார்;
நல்லார் அறிந்து நன்மை செய்வார்.
கல்லார் அறியார், கடவுளை மறுப்பார்;
பொல்லாராகிப் போக்கிடம் இழப்பார்!
ஆமென்.