மனந்திரும்புங்கள்!

மனந்திரும்புங்கள்!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 11:31-32;
31தென்தேசத்து ராஜஸ்திரீ சாலொமோனுடைய ஞானத்தைக் கேட்கப் பூமியின் எல்லைகளிலிருந்து வந்தாள்; இதோ, சாலொமோனிலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார்; ஆதலால் நியாயத்தீர்ப்பு நாளிலே அந்த ராஜஸ்திரீ இந்தச் சந்ததியாரோடெழுந்து நின்று, இவர்கள்மேல் குற்றஞ்சுமத்துவாள்.
32யோனாவின் பிரசங்கத்தைக் கேட்டு நினிவே பட்டணத்தார் மனந்திரும்பினார்கள்; இதோ, யோனாவிலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார்; ஆதலால் நியாயத்தீர்ப்புநாளிலே நினிவே பட்டணத்தார் இந்தச் சந்ததியாரோடெழுந்து நின்று, இவர்கள்மேல் குற்றஞ்சுமத்துவார்கள்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:
அறிவின் முதிர்ச்சி எங்கே தெரியும்?
அனைவரை மீட்கும் நேர்மையிலே.
குறுகிய அறிவு எங்கே சரியும்?
கொடுமையைப் புகழும் பார்வையிலே.
வெறியும் வெறுப்பும் எங்கே முடியும்?
விரும்பா அழிவில் தோற்பதிலே.
நெறியும் வாழ்வும் எங்கே தொடங்கும்?
நேர்மை இயேசுவை ஏற்பதிலே!
ஆமென்.

1,481 thoughts on “மனந்திரும்புங்கள்!”

  1. Progression lzk.oodo.thetruthintamil.com.szm.xk pink mutually influences [URL=http://vintagepowderpuff.com/cialis/ – cialis[/URL – [URL=http://huekymigia.com/coumadin/ – coumadin[/URL – [URL=http://thearkrealmproject.com/digoxin/ – digoxin for sale[/URL – [URL=http://modreview.net/buy-propecia-online/ – propecia pharmacy[/URL – [URL=http://modreview.net/viagra/ – viagra[/URL – [URL=http://detroitcoralfarms.com/retin-a/ – tretinoin cream[/URL – [URL=http://robots2doss.org/viagra-online/ – buy viagra online[/URL – [URL=http://charlotteelliottinc.com/doxycycline/ – buy doxycycline[/URL – off; tadalafil cheap coumadin for sale online digoxin buy propecia online buying viagra retin a viagra doxycycline extraordinary hypoplasia, http://vintagepowderpuff.com/cialis/ generic tadalafil http://huekymigia.com/coumadin/ coumadin without dr prescription http://thearkrealmproject.com/digoxin/ digoxin for sale digoxin no prescription http://modreview.net/buy-propecia-online/ propecia generic http://modreview.net/viagra/ viagra generic 100mg http://detroitcoralfarms.com/retin-a/ retin-a micro http://robots2doss.org/viagra-online/ canadian viagra http://charlotteelliottinc.com/doxycycline/ buy doxycycline online percentage hypertrophying developments error.